Mechanical Syllabus

B.Tech – I Year
S.NO REGULATION SEMESTER – I SEMESTER – II
1 R18
2 R16
B.Tech – II Year
S.NO REGULATION SEMESTER – I SEMESTER – II
1 R16
2 R13
B.Tech – III Year
S.NO REGULATION SEMESTER – I SEMESTER – II
1 R16
B.Tech – IV Year
S.NO REGULATION SEMESTER – I SEMESTER – II
1 R16