Association Body

 Convener
Prof. S.Vijaya Bhaskar Reddy

Professor & HOD

 : +91-9885841297

 : [email protected]

  Faculty Advisor
Dr.T.L.Ramadasu

Associate Professor

 : +91-7842717716

 : [email protected]

  Faculty Coordinators
Mr.Jagadeesh Reddy G

Assistant Professor

 : +91-9553143324

 : [email protected]

Student Association :

S.NO  NAME YEAR & SECTION  ROLE
 1 K.Sai Vihari  IV A PRESIDENT
 2 Asha Patil  IV B GENERAL SECRETARY
3 Varshini  IV A GENERAL SECRETARY
4 D.Pavan  IV A JOINT SECRETARY
5 B.Praneeth IV B JOINT SECRETARY
6 I.Ganesh III A JOINT SECRETARY
7 Y.Praneeth IV B TREASURER
8 V.Pravalika IV A TREASURER
EXECUTIVE MEMBERS
 1 Nitesh Patel IV Year
2 Prakash Gandhi IV Year
3 Tejaswini IV Year
4 K.Prafulla IV Year
5 T.Hari Krishna Sai IV Year
6 M.Lakshmi Prasanna IV Year
7 B.Anila III Year
8 M.Nivas Raj III Year
9 A.Sai Krishna III Year
10 k.Yashwanth III Year
  11 B.Poojitha III Year
12 Anold Nenson III Year
13 Sowmya III Year
14 J.Anusha III Year
15 Geetha III Year
16 Praneetha III Year
17 Sindhu III Year
18 U.Anusha III Year
19 Goutam III Year
 20 Joshna III Year
21 Ankitha III Year
22 Sree Latha III Year
23 Sanhitha III Year
24 Ashritha III Year
25 Likhitha III Year
26 k.Alekhya III Year
27 Vinathi III Year
28 Anika III Year
29 G.Sai Vinay II Year
30 K.Akshitha II Year
31 N.Maheshwari II Year
32 P.Sai Pruthvi II Year
33 Aadarsh II Year
34 B.Eshwar II Year
35 Omer Baig II Year
36 Sri Harsha II Year
37 Sri Uma Devi II Year
38 Shiva Charan II Year
39 Sagar Kumar II Year
40 Sathish Kumar II Year
41 K.Srihitha II Year
42 V.Sai Sanjay II Year