SYLLABUS

Academic Regulations for UG

S.NoAcademic YearRegulationView / Download
12022-23R22 View
22020-21R20 View
32019-20R19 View
42018-19R18 View
52016-17R16 View

Syllabus for B.Tech (CSE)

S.NoRegulationReport
1R22 View
2R20 View
3R19 View
4R18 View
5R16 View

Academic Regulations for PG

S.NoAcademic YearRegulationView / Download
12022-23R22 View
22020-21R20 View
32019-20R19 View
42017-18R17 View

Syllabus for M.Tech (CSE)

S.NoRegulationReport
1R22 View
2R20 View
3R19 View

Academic Regulations for B.Tech (Honour) and B.Tech (Minor) :

S.NoAcademic YearCourseRegulationView/Download
12021-22B.Tech(Minor)R20 View
 22021-22B.Tech(Hons)R20 View

Academic Calender

S.NOCOURSEYEARVIEW CALENDAR
1B.TechI YearView
2B.TechII YearView
3B.TechIII YearView
4B.TechIV YearView
5M.TechI YearView
6M.TechII YearView